RIDERS - Lavoratori digitali: autonomi o dipendenti ?

Data di trasmissione
2 mesi 1 settimana ago
Uomo Derby Joop Kleitos Marron Homme Kleitos Derby Itanos Lfu1 Joop Marrone Itanos Lfu1 Durata 1h 5m 1s
Homme Lfu1 Marrone Marron Itanos Kleitos Kleitos Lfu1 Joop Uomo Joop Derby Itanos Derby